MANAGID staat voor ruime ervaring in ontwikkeling, onderzoek, beheer en opleiding op het gebied van identiteitsdocumenten en  de  identiteitsketen in Nederland en over de grens.


De vertaling van beleid naar praktijk, sturen op uitvoerbaarheid, zowel de grote lijnen als de details, schakelen tussen de verschillende belangen en niveaus, pragmatisch en sterk oplossingsgericht: alles om te komen tot het beste resultaat.


Oog hebben voor de mensen die er in de praktijk mee (gaan) werken, brede acceptatie, bruggen slaan en niet bang zijn om te doen wat nodig is om het tot een succes te brengen, dat is wat MANAGID biedt.

G r e n s o v e r s c h r i j d e n d   d e n k e n   e n   d o e n

MANAGID is een organisatieadviesbureau dat zich in het bijzonder richt op organisaties en activiteiten in de identiteitsketen.


MANAGID: voor het opstellen van (beleids-)adviezen, het uitvoeren van onderzoeken,  begeleiden van testen, implementatietrajecten, het ontwikkelen en verbeteren van  opleidingen, opleidingsmateriaal, werkprocessen, training, communicatie(middelen), projectmanagement en managementondersteuning.

Mail of bel voor informatie:

info@managid.com

06-48132931